V75-Mästaren

TIPSDAGS.SE   Ett tipsbolag som startade 2010. 

V75-Mästaren!

Tävling: Vem tippar V75 bäst? 

Mer info: Facebook gruppen Travvännerna  https://www.facebook.com/groups/740175652733329/

September 2019. Tävlingen avgörs månadsvis, vanligen 5 tävlings-omgångar varje månad.

Anmälda 24 st. just nu. Anmälan senast kl 16,20 7/9. Välkomna att deltaga!

Aktuell ställning i tabellen längre ner på sidan. En vinnare koras varje månad.

2019 ska också en Årsmästare koras. De 12 bästa får poäng varje månad. De 8 bästa månaderna räknas!

 

INFORMATION:

140 kr i anmälningsavgift, pengarna går dels varje månad till vinster till de 4 (10-19 deltagare), 5 (20-24 deltagare) eller 6 bästa (25 elle fler deltagare), dels till tävlingen "Den ska med", DD, adm. och annat kul. se Facebook Travvännerna. Anmälan via Facebookgruppen Travvännerna https://www.facebook.com/groups/740175652733329/

 

Tidigare Mästare:

Mästare Februari 2015: Urban Björklund

Mästare Mars 2015: Mikael Gonzo Wennström

Mästare April 2015: Göran Nolander

Mästare Maj 2015: Göran Nolander

Mästare Juni 2015: Göran Nolander

Mästare Juli 2015: Lasse Wiberg

Mästare Augusti 2015: Marie Nordlund

Mästare September 2015: Jonas Forsberg

Mästare Oktober 2015: Ulf Forsed

Mästare November 2015: Ulf Forsed (2:a Fredric Andersson, 3:a Marie Nordlund)

Mästare December 2015: Christopher Chrisse Hurtsén (2:a Urban Björklund, 3:a Ulf Ligner)

Mästare Januari 2016: Cay Kronkvist  (2:a Conny Jonsson, 3:a Janne Åmillon)

Mästare Februari 2016: Dan Andersen  (2:a Ulf Ligner, 3:a Jörgen Molin)

Mästare Mars 2016: Cay Kronkvist  (2:a Janne Åmillon, 3:a Marie Nordlund)

Mästare April 2016: Ulf Ligner (2:a Torbjörn Nilsson, 3:a Conny Jonsson)

Mästare Maj 2016: Christopher Chrisse Hurtsén (2:a Urban Björklund, 3:a Lasse Wiberg)

Mästare Juni 2016: Tomas Johansson (2:a Conny Jonsson, 3:a Claes Holmlund)

Mästare Juli 2016: Daniel Janzon (2:a Stefan Claesson, 3:a Chrisse Hurtsén)

Mästare Augusti 2016: Oscar Johansson (2:a Lasse Wiberg, 3:a Göran Nolander)

Mästare September 2016: Daniel Janzon (2:a Camilla Rosenqvist, 3:a Mats Grönlund)

Mästare Oktober 2016: Marie Nordlund  (2:a Ulf Ligner, 3:a Conny Jonsson)

Mästare November 2016: Richard Färlén  (2:a Jörgen Molin, 3:a Ulf Forsed)

Mästare December 2016: Ulf Forsed (2:a Stefan Claesson, 3:a Johan Nyhlén)

Mästare Januari 2017: Urban Björklund (27p) 2:a Ulf Forsed (26), 3:a Cay Kronkvist(26),4:a Göran Nolander (25), 5:a Ulf Lignér.(25)  6:a Jörgen Molin (25)

Mästare Februari 2017: Sasa Salcin (26p) 2:a Ulf Forsed (25),3:a Tomas Johanssson (25),4:a Marie Nordlund (24), 5:a Jonas Gustafsson (24),6:a Henrik Glaes (23)

Mästare Mars 2017: Ulf Ligner (32) 2:a Ulf Forsed (29), 3:a Mattias Sundquist (27), 4:a Conny Jonsson (27), 5:a Mikael Johansson (26), 6:a Henri Svensson (25)

Mästare April 2017: Fredric Andersson (29) 2:a Conny Jonsson (28), 3:a Henri Svensson (27), 4:a Lasse Wiberg (26), 5:a Sasa Salcin (24), 6:a Jonas Forsberg (24)

Mästare Maj 2017: Conny Jonsson (25) 2:a Fredric Andersson (25), 3:a Ulf Ligner (24), 4:a Göran Nolander (23), 5:a Daniel Janzon (22), 6:a Ulf Forsed (22)

Mästare Juni 2017: Conny Jonsson (28) 2:a Jonas Gustafsson (25), 3:a Sasa Salcin (24), 4:a Göran Nolander (23), 5:a Daniel Janzon (22), 6:a Marie Nordlund (22)

Mästare Juli 2017: Conny Jonsson (26) 2:a Urban Björklund  (24), 3:a Jörgen Molin (23), 4:a Stefan Claesson (22), 5:a Stefan Kilman (21), 6:a Camilla Rosenqvist (21)

Mästare Augusti 2017: Urban Björklund (29) 2:a Peter Ravantii, 3:a Sasa Salcin (24), 4:a Fredric Andersson (24), 5:a Stefan Kilman (22), 6:a Staffan Gustafsson

Mästare September 2017: Ulf Ligner ((29) 2:a Stefan Kilman (28), 3:a Urban Björklund (27), 4:a Mikael Stibing (27), 5:a Fredric Andersson (26), 6:a Jörgen Molin (25)

Mästare Oktober 2017: Mattias Sundquist (30) 2:a Fredric Andersson (29), 3:a Ulf Ligner, 4:a Sasa Salcin (26), 5:a Stefan Claesson (26), 6:a Urban Björklund (26)

Mästare November 2017: Jörgen Molin (29) 2:a Jonas Gustafsson (26), 3:a Dan Andersen (24), 4:a Marie Nordlund (24), 5:a Conny Jonsson (23), 6:a Ulf Ligner (23)

Mästare December 2017: Maud Vall (28) 2:a Marie Nordlund (27), 3:a Fredric Andersson (26), 4:a Urban Björklund (24), 5:a Henri Svensson (24)

Mästare Januari 2018: Chrisse Hurtsén (32) 2:a Stefan Kilman (30), 3:a Urban Björklund (30), 4:a Dan Andersen (28), 5:a Mikael Kantonimei (28)

Mästare Februari 2018: Matti Vantaa (28) 2:a Rickard Kronvall (26), 3:a Chrisse Hurtsén (25), 4:a Ulf Forsed (24), 5:a Marie Nordlund (23)

Mästare Mars 2018: Jonas Nyhlén (28) 2:a Urban Björklundl (27), 3:a Mikael Kantoniemi (25), 4:a Marie Nordlund (24), 5:a Fredric Andersson (23)

Mästare April 2018: Peter Ravantti (29) 2:a Cay Kronkvist (28), 3:a Chrisse Hurtsén (28), 4:a Ulf Ligner (28), 5:a Marie Nordlund (25),

Mästare Maj 2018: Ulf Ligner (30) 2:a Göran Nolander (26), 3:a Marie Nordlund (26), 4:a Chrisse Hurtsén (26), 5:a Lasse Wiberg (26)

Mästare Juni 2018: Marie Nordlund (31) 2:a Claes Clacke (28), 3:a Mikael Kantoniemi (24), 4:a Chrisse Hurtsén (24), 5:a Lasse Wiberg (23)

Mästare Juli 2018: Ulf Forsed (27) 2:a Carin Creutz (26), 3:a Peter Ravantti (25), 4:a Mattias Sundquist  (23), 5:a Stefan Kilman (22)

Mästare Augusti 2018: Lasse Wiberg (28) 2:a Robban Hallin (26), 3:a Mattias Sundquist (25), 4:a Carin Creutz (25), 5:a Jonas Gustafsson (24)

Mästare September 2018: Mattias Sundquist (29) 2:a Göran Nolander (26), 3:a Matti Vantaa (25), 4:a Conny Jonsson (25), 5:a Lasse Wiberg (25)

Mästare Oktober 2018: Conny Jonsson/Matti Vantaa (33) 2:a --, 3:a Daniel Hallin (32), 4:a Jörgen Molin (32), 5:a Henri Svensson (31), 6:a Mikael Kantoniemi (31)

Mästare November 2018: Urban Björklund (27) 2:a Lasse Wiberg (23), 3:a Jörgen Molin (23), 4:a Dan Andersen (21), 5:a Matti Vantaa (20), 6:a Marie Nordlund (20)

Mästare December 2018: Conny Jonsson (36) 2:a Stefan Kilman (30), 3:a Ulf Forsed (28), 4:a Claes Clacke (25), 5:a Henri Svensson (25), 6:a Chrisse Hurtsén (24)

Mästare Januari 2019: Jörgen Molin (23) 2:a Conny Jonsson (22), 3:a Carin Creutz (22), 4:a Perra Wallman (21), 5:a Lasse Wiberg (20), 6:a Ulf Lignér (19)

Mästare Februari 2019: Carin Creutz/Göran Nolander (18) 2:a --, 3:a Jörgen Molin (18) 4:a Conny Jonsson (16), 5:a Marie Nordlund (16)

Mästare Mars 2019: Robban Hallin (28) 2:a Lasse Wiberg (28), 3:a Mattias Sundquist (26) 4:a Conny Jonsson (25), 5:a Ulf Ligner (25)

Mästare April 2019: Jörgen Molin (29) 2:a Ulf Forsed (28), 3:a Daniel Hallin (26) 4:a Robban Hallin (24), 5:a Urban Björklund (24)

Mästare Maj 2019: Sanna Markstedt (22) 2:a Daniel Hallin (22), 3:a Conny Jonsson (22) 4:a Urban Björklund (21), 5:a Göran Nolander (21)

Mästare Juni 2019: Conny Jonsson (27) 2:a Carin Chreutz (27), 3:a Jonas Gustafsson (26) 4:a Mattias Sundquist (26), 5:a Daniel Hallin (26)

Mästare Juli 2019: Carin Chreutz (31) 2:a Urban Björklund (29), 3:a Marie Nordlund (29) 4:a Ulf Ligner (26), 5:a Daniel Hallin (24), 6:a Jörgen Molin

Mästare Augusti 2019: Mattias Sundquist (35) 2:a Lasse Wiberg (30), 3:a Cay Kronkvist (29) 4:a Jörgen Molin (29), 5:a Emil Forsberg (28)

 

REGLER:

1. Tävlingsomgångar: 4 eller 5 st. V75 omgångar i en månad (Lördagar är proriterade med bland de fyra/fem).

2. Gör ett V75 system, ej flerbong, max 320 raders matematiskt. Boost räknar vi ej med. Harry Boy system ej tillåtna.

3. Redovisa det i Facebook gruppen Travvännerna, i rätt tråd som en bildfi i en egen kommentarl,senast 1 sekund före utsatt officiell V75-starttid för att få full poäng på ert system, (om t ex V75 startar 16,20 så gäller 16,19,59, Facebook taggad tid gäller).

Max en bildfil per person gäller, byter ni system innan stopp, radera det gamla först.

4. Tävlingsledaren (och andra tävlingsdeltagare) har rätt att flytta andras system till rätt tråd.

Lämnar man in med taggad tid 16,20 får man 1 p. avdrag på sitt system, eller samma som sämst av de inlämnat i tid om bättre. Senare inlämnade system gäller ej, man får samma som den som får sämst.

 

5. 1 poäng per rätt per tippad vinnarhäst. (1 p även om man får in en vinnarhäst både som ordinarie och reserv vid strykning).

6. 1 poäng extra om systemet ger vinst, 2 poäng extra om över 300 kr i vinst. 1 poäng extra om systemet är på Max 32 rader. 

7. 1 poäng extra om man har 7 rätt. (Max 1 poäng här även om 2 st. 7:or vid målfoto/reserver om man har båda).

8. 1 poäng extra för varje vinnarhäst som har minst 10 i odds. (Om dött lopp med 2 eller fler över 10 i odds, delas ändå bara en poäng extra ut).

 

9. Missar man inlämning i tid (se regel 4 om inlämningstid 16,20), gör ett för stort system, redigerar, eller tar bort sin kommentar efter spelstopp, får man samma resultat som den tävlande som får minst poäng.

10. Är det delad vinst, målfoto, mellan 2 hästar får man 2 poäng om man har båda. 3 poäng om 3 o s v.

11. Om strykning på ert system, så går förstareserven ni markerat in. (Streck-turordningen gäller ej i V75-Mästaren. så markera egna reserver). Om en reserv går in som redan är streckad på systemet och vinner, får man ända bara en poäng (regel 5), det kan ej heller ge mer en 1 poäng extra om 7 rätt (regel 7), dock får man tillgodogöra att utdelningen (antal kronor) på systemet blir större vid vinst.

12. Kolla att era system är rätt rättade senast tre dygn efter aktuell omgång, efter det görs inga ändringar av poäng.

13. Man räknar ihop alla poäng för en månad. Den med mest poäng vinner, vid lika poäng avgör vinstpengarna.

14. Tävlingsledaren (G.Nolander) har rätt at ta beslut som överstyr reglerna, vid tveksamma situationer. Omröstning om fler är 3 st. tycker beslutet är fel.

 

Vinnaren i Augusti får 1000 kr och Månads-Mästartiteln, 2:an 680 kr, 3:an 440 kr, 4:an 140 kr, 5:an 140 kr.

Mer info: Facebook gruppen Travvännerna https://www.facebook.com/groups/740175652733329/  Göran Mobil: 073-914 4747

 

Travvännerna ATG Tillsammans V75 https://tillsammans.atg.se/inbjudan/FFR5-W45H-16711 Nära att bli ensamma med 7 rätt 9:e Januari 2016.

Även Tipsdags, TravKämpen och Travdags finns på ATG Tillsammans. Häng gärna på gängen, flera storvinster 2017!

Slutställning i Augusti 2019, V75-Mästaren.

Nära 7:an för Travvännerna ATG Tillsammans 23/7 och 24/7  2016

Jörgen Molin 27/11 2016!

ATG Tillsammans Travvännerna 16/9 2017 56787:- in via 7 rätt.

Snyggt Stefan C 9/7!

Ställning i Årsmästaren 2019, de 8 av 12 bästa månaderna räknas!